നാടൻ ബീഫ് കറി – Beef curry Kerala Style – Malayalam – Spicy Beef Curry

More videos
5
Views
   

 

Curry ingredients / കറിക്കുള്ള സാധനങ്ങൾ
Beef / ബീഫ് – 1/2 kg
Onion / സവാള  – 2 nos
Tomato / തക്കാളി – 2 nos
Green  chilli / പച്ച മുളക് – 4 nos
Curry leaves / വേപ്പില – 10 nos
Coriander powder / മല്ലിപ്പൊടി – 2 thsp
Red chilli  powder / മുളകുപ്പൊടി – 1 tbsp
Turmeric  powder / മഞ്ഞൾപ്പൊടി – 1/2 tbsp
Garam masala  powder / ഗരംമസാല – 1/2 tbsp
Mixture of ginger + garlic + fennel seeds + green chilli  / ഇഞ്ചി + വെള്ളുള്ളി + പെരുംജീരകം + പച്ചമുളക് ചതച്ചത്  – 2 tbsp
Salt  / ഉപ്പു
Coconut oil / വെളിച്ചെണ്ണ – 2 tbsp

Seasoning / താളിക്കാൻ
Onion (Shallots) / ഉള്ളി (ചെറിയുള്ളി ) – 2 tbsp
Garlic / ഇഞ്ചി – 1tbsp
Cardomom / ഏലക്ക – 3 nos
Cinammon / പട്ട – 1 inch
Cloves / കരയാമ്പൂ – 6 nos
Curry leaves / വേപ്പില – 5 nos

Method:
1) Saute the ingredients for curry one by one as shown in video.
2) Adjust salt befor u put the lid.
3) Allow to cook with lid closed.
4) If u need very soft beef cook untill 4 to 5 whistle. ELse 2 to 3 wistle will do,  if u like beef to be little stiff.
5) Season with seasoning ingredients

Goes well with ghee rice (നെയ്ച്ചോറ),  chapathi,  puttu,  parboiled rice (പാലക്കാടൻ matta),  appam (അപ്പം) etc.

സൊ enjoy.

source

(5)

Get more recipes and cooking tips
in your inbox
It's FREE!!!

Subscribe to our mailing list and get interesting recipes and cooking tips to your email inbox.

Thank you for subscribing.

Something went wrong.

About The Author
-

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>